Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.4 Dipól-dipólové interakcie

3.2.4.1 Veľkosť a vlastnosti dipól-dipólovej interakcie

3.2.4.2 Dipól-dipólové interakcie v tuhej fáze

3.2.4.3 Dipól-dipólové interakcie v orientovanej kvapalnej fáze

3.2.4.4 Dipól-dipólová relaxácia