Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3 NMR spektrá a štruktúrne informácie

3.1 Princíp „kódovania štruktúry“ v NMR spektrách

3.2 Interakcie spinov a NMR spektrálne parametre

3.2.1 Počet signálov – vplyv symetrie a dynamických procesov

3.2.1.1 Pomalý dynamický proces

3.2.1.2 Stredne rýchly dynamický proces

3.2.1.3 Rýchly dynamický proces

3.2.2 Chemický posun

3.2.2.1 Stupnica NMR chemického posunu

3.2.2.2 Vznik chemického posunu

3.2.2.3 Empirické dáta

3.2.2.4 Efekt substituentu

3.2.2.5 Vodíkové väzby

3.2.2.6 Efekt elektrónov na susedných väzbách – magnetická anizotropia

3.2.3 J-interakcie, spinové systémy a multipletová štruktúra signálov

3.2.3.1 Spinové systémy

3.2.3.2 Veľkosť interakčných konštánt

3.2.3.2.1 Jednoväzbové interakčné konštanty

3.2.3.2.2 Dvojväzbové interakčné konštanty

3.2.3.2.3 Trojväzbové interakčné konštanty

3.2.3.2.4 Interakcie ďalekého dosahu

3.2.4 Dipól-dipólové interakcie

3.2.4.1 Veľkosť a vlastnosti dipól-dipólovej interakcií

3.2.4.2 Dipól-dipólové interakcie v tuhej fáze

3.2.4.3 Dipól-dipólové interakcie v orientovanej kvapalnej fáze

3.2.4.4 Dipól-dipólová relaxácia