Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

Úvod

Národné centrum NMR je projektom a potrebou, ktorá vzišla pri riešení tematického štátneho programu výskumu a vývoja nazvaného “Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry” s úlohou dobudovať špičkové laboratórium so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu.

Národné centrum spája NMR laboratóriá celého Slovenska s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach NMR, spropagovať služby a vzdelávanie čo najširšej vedeckej komunite ako aj poskytnúť NMR spektrometriu na komerčné účely.

Cieľom tejto stránky je informovať o možnostiach NMR na Slovensku, spropagovať služby jednotlivých pracovísk a v neposlednom rade aj ponúknuť témy a inšpiráciu, pri riešení jednotlivých vedeckých problémov. Na týchto stránkach teda nájdete informácie o inštitúciách združených v NC NMR na Slovensku a službách, ktoré poskytujú. Na svoje si prídu aj študenti, vedci a iní zvedavci, ktorí si tu nájdu prednášky od základov NMR cez aplikácie až po zložitejšie pulzné sekvencie a iné odborné témy. Pre tých, ktorí majú záujem o využitie NMR pre svoj výskum a prax tu sú návody a postupy ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Dúfame, že si tu nájdete presne to, čo potrebujete a my Vám budeme môcť poskytnúť najvyššiu kvalitu k dosiahnutiu vašich cieľov.