Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Centrum pre metabolické štúdie a kontrolu potravín

NMR umožňuje rýchlu a efektívnu metabolickú analýzu komplexných biologických vzoriek (telové tekutiny: moč, krvná plazma, extrakty tkanív). Vyvíjajú sa postupy založené na matematickej analýze metabolického profilu vzorky na určenie diagnózy. Podobný postup sa používa na analýzu zložitých prírodných produktov (med, víno, ovocné šťavy,…). Stanovenie profilu charakteristických minoritných komponent vzorky umožňuje spoľahlivo určiť pôvod (identitu) vzorky. Tieto aplikácie majú veľký význam i pri kontrole kvality potravín.