Vzdelávanie

Vstúpte do sveta magnetickej rezonancie a vyberte si, kde chcete začať:

NMR spektroskopia NMR spektroskopia

Vzdelávanie v oblasti NMR má na Slovensku svoje korene už dlhé roky, ale napriek tomu je cítiť nedostatok erudovaných odborníkov. Vznik Národného centra NMR má za cieľ tento nedostatok vykryť, a aj preto by sme radi na tejto stránke postupne uverejňovali materiály, venujúce sa rôznym oblastiam NMR od teórie NMR, cez rôzne aplikácie s návodmi na využívanie vybudovanej infraštruktúry až po popularizačné články.

Zároveň by sme chceli prilákať nových, hlavne mladých ľudí, aby sa pridali do našich radov. Ponúkame im okrem inšpiratívnej práce a moderného vybavenia aj zaujímavé témy na riešenie počas doktorandského štúdia.