Ústav merania SAV

Centrum pre NMR materiálové zobrazovanie

Zobrazovacie metódy na báze NMR nadobúdajú čoraz väčší význam v mnohých vedných oblastiach. Pracovisko, ako súčasť národného centra NMR, sa zameriava na zobrazovacie metódy s orientáciou na defektoskopiu, na testovanie poréznych biologických (botanických) i nebiologických materiálov z hľadiska sledovania ich štruktúry a fyzikálnych vlastností, na skúmanie štruktúry botanických vzoriek aj v dehydratovanom stave a testovanie zmeny štruktúry vplyvom životného prostredia s využitím moderných NMR zobrazovacích metód.

V oblasti biologických materiálov ide o sledovania ich štruktúr, meranie podielu tuku a vody vo vybraných potravinách, v olejových semenách, testovanie obsahu vody vo vybraných farmaceutických výrobkoch, rozvoj metód testovania cielenia farmák do špecifického orgánu v živom organizme s cieľom účinnej terapie – použitie biologicky neinvazívnych magnetických kvapalín,  aplikácie v botanike, testovanie zmeny  štruktúry vplyvom životného prostredia.

V oblasti nebiologických materiálov ide o výskum fyzikálnych vlastností, ferrokvapalín v štruktúre nanočastíc, podiel vody v destilátoch ropy a olejov v pieskoch, merania nasiakavosti stavebných materiálov vodou, zobrazovanie ochranných magnetických vrstiev pre oblasť bezpečnostnej techniky, tlačivá, bankovky, biometrické prvky, ochrana autorských práv, atď.