Prístroje

STU Bratislava – VNMRS 600 MHz

 • supravodivý magnet Oxford o magnetickej indukcii 14,1 Tesla a dutinou 51 mm
 • štyri kanály (jeden na 1H/19F a tri na iné jadrá)
 • 28 cievok na doladenie magnetického poľa
 • 100 W na 1H/19F a 300 W širokopásmový lineárny zosilňovač
 • Performa IV Pulsed Field Gradient
 • fázový modulátor
 • generátor tvaru vĺn
 • dekapling deutéria
 • filter digitálneho signálu
 • systém variabilnej teploty od -40 do 180 °C
 • pre-conditioning unit

Sondy

 • 1H-19F/15N-31P 5mm PFG Dual Broadband DBG600-5F
 • 1H{13C/15N} 5mm PFG Triple Res IDTG600-5
 • 1H/15N 10mm
 • 1H/X 5mm Dual Broadband 600

Príslušenstvo

 • HPLC-NMR: Star – HPLC 2 system, sonda 1H{13C/15N} 60 uL PFG IFC Triple Resonance, 600 NB
 • nano sonda: pneumatický modul a riadiaca jednotka pre Nano sondu, sonda 1H{15N-31P} 4mm, PFG Indirect Detection
 • “solid state” NMR: pneumatický modul a riadiaca jednotka pre tuhú fázu, sonda 3.2mm NB Triple Resonance HXY MAS
 • Leap Technologies 7800 AP– robot na prípravu NMR vzoriek: HPLC separácia, SPE, eluácia deuterovaným rozpúšťadlom, umiestnenie do NMR kyvety

STU Bratislava – Unity Inova 300 MHz

 • supravodivý magnet Oxford o magnetickej indukcii 7 Tesla a dutinou 51 mm
 • štyri kanály (jeden 1H/19F a tri iné jadrá)
 • 100 W na 1H/19F a 300 W širokopásmový lineárny zosilňovač
 • Performa II Pulsed Field Gradient
 • fázový modulátor
 • systém variabilnej teploty od -40 do 180 °C
 • SMS autosampler na výmenu vzoriek

Sondy

 • 1H/19F/X 5 mm PFG ATB Broadband Probe, VT, 300 NB
 • 1H/X 5mm switchable

STU/Nemocnica Kramáre Bratislava – VNMRS Magnetic Resonance Imaging

 • supravodivý magnet Oxford o magnetickej indukcii 4,7 Tesla a dutinou 330 mm
 • konzola VNMRS
 • 10 kanálové shimy
 • 2x 1000 W širokopásmové lineárne zosilňovače
 • gradienty 400 mT/m, 125 mm vnútorný priemer
 • generátor tvaru impulzov
 • kompenzácia Eddy prúdov pre gradienty
 • modul pre kontrolu fyziologických funkcií meraných zvierat
 • sada objemových a povrchových cievok pre potkany a myši

UPJŠ Košice – VNMRS 600 MHz

 • supravodivý magnet Oxford o magnetickej indukcii 14,1 Tesla a dutinou 54 mm
 • štyri kanály (jeden na 1H/19F a tri na iné jadrá)
 • 100 W na 1H/19F a 300 W širokopásmový lineárny zosilňovač
 • Performa IV Pulsed Field Gradient System
 • fázový modulátor
 • generátor tvaru vĺn
 • dekapling deutéria
 • filter digitálneho signálu
 • systém variabilnej teploty od -40 do 180 °C
 • pre-conditioning unit

Sondy

 • 1H-19F/15N-31P 5mm PFG OneNMR Probe
 • 1H(13C/X) 5mm PFG Tunable Triple Probe
 • 3.2 mm NB Double Resonance HX MAS Solids Probe

Príslušenstvo

 • SMS Autosampler – automat na výmenu vzoriek

UPJŠ Košice – MercuryPlus 400 MHz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 2 meracie symetrické kanály: (1H-19F) a (31P-15N)
 • vysokocitlivé sondy
 • tvarované RF impulzy
 • impulzné gradienty magnetického poľa
 • automatická kalibrácia
 • automatické gradientové ladenie poľa
 • univerzálny a intuitívny software
 • komplexná sada „state-of-the-art“ experimentov dostupných na „stlačenie gombíka“

Sondy

 • 1H/19F/31P/13C 5mm PFG AutoSwitchable 4NG400-5Plus
 • 1H(15N-31P) 5mm PFG Sonda pre nepriamu detekciu IDG400-5VT

PriF UK Bratislava – VNMRS 600 MHz

 • supravodivý magnet Oxford o magnetickej indukcii 14,1 Tesla a dutinou 54 mm
 • dva kanály (jeden na 1H/19F a jeden na iné jadrá)
 • 50 W na 1H/19F a 300 W širokopásmový lineárny zosilňovač
 • Performa IV Pulsed Field Gradient System
 • generátor tvaru vĺn
 • filter digitálneho signálu
 • systém variabilnej teploty od -40 do 180 °C
 • pre-conditioning unit
 • ProTune – Dual Drive Module Option

Sondy

 • 1H-19F/15N-31P 5mm PFG OneNMR Probe

PriF UK Bratislava – VNMRS 300 MHz

 • supravodivý magnet Oxford o magnetickej indukcii 7 Tesla a dutinou 51 mm
 • dva kanály (1H/19F a X)
 • 75 W na 1H/19F a 125 W na 15N-31P lineárny zosilňovač
 • Performa I Pulsed Field Gradient
 • fázový modulátor
 • systém variabilnej teploty od -40 do 180 °C
 • autosampler na 9 vzoriek

Sondy

 • 1H/19F/X 5 mm PFG ATB Broadband Probe, VT, 300 NB
 • 1H(15N-31P) 5mm PFG Sonda pre nepriamu Detekciu IDG300-5

CHÚ SAV Bratislava – Varian 600 VNMRS s kryosondou

 • Multijadrový spektrometer
 • Triple rezonančná kryosonda tolerantná na vyššie koncentrácie soli so zvýšenou 13C citlivosťou
 • 5 mm PFG AutoX dual širokopásmová sonda
 • Performa IV pulse field gradient modul
 • Teplotná a prekondičná jednotka
 • ProTune modul pre automatické ladenia

CHÚ SAV Bratislava – Varian 400 MR

 • Multijadrový NMR spektrometer
 • 5 mm PFG AutoX sonda s nepriamou detekciou
 • 5 mm PFG AutoX dual širokopásmová sonda
 • Performa I pulse field gradient modul
 • SMS sample kit – autosampler pre 50 vzoriek
 • Teplotná a prekondičná jednotka
 • ProTune modul pre automatické ladenia

FEI TU Košice – 400 MHz pre tuhé látky

Supravodivý aktívne tienený magnet Varian o magnetickej indukcii 9,4 T v dutine s priemerom 89 mm – “wide bore magnet”.

Konzola spektrometra s najmodernejšou paralelnou architektúrou obsahuje vysokovýkonové lineárne rf. kanály s výstupným výkonom do 1000 wattov

 • kanál s úzkopásmovým zosilňovačom v rozsahu 375 – 400 MHz
 • kanál so širokopásmovým zosilňovačom v rozsahu 18 – 240 MHz
 • kanál so širokopásmovým zosilňovačom v rozsahu 10 – 130 MHz

zariadenie rozširujúce frekvenčné pásmo, ktoré umožňuje merania na jadrách s nízkymi rezonančnými frekvenciami – od jadier 15N až po jadrá s najnižším gyromagnetickým pomerom

Sondy

 • 1H – 19F/31P – 79Br/23Na – 15N 4mm T3-HXY sonda pre tuhé látky umožňujúca merania s dvojnou a trojnou rezonanciou pri rotácii vzorky pod magickým uhlom (MAS) až do frekvencie 18 kHz
 • 1H – 19F/31P-79Br/23Na – 15N 7.5 mm T3-HXY sonda pre tuhé látky umožňujúca merania s dvojnou a trojnou rezonanciou pri rotácii vzorky pod magickým uhlom (MAS) až do frekvencie 7 kHz
 • dvojkanálová goniometrická statická sonda HX – X kanál s 5 mm a 10 mm cievkou je naladiteľný pre jadrá s gyromagnetickými pomermi γ nachádzajúcimi sa v intervale γ (31P) – γ (15N)

Príslušenstvo

 • teplotný regulátor umožňuje merania v teplotnom rozsahu od -150 °C do +250°C