Informácie pre užívateľov

Pracoviská Národného centra NMR zatiaľ pracujú v uzavretom režime t.j. nepovoľujú meranie ľuďom z iných pracovísk bez predchádzajúceho zaučenia. Zaučenie vieme zabezpečiť po predchádzajúcej dohode. V prípade potreby samostatného merania vlastných vzoriek, ale aj otázok k príprave vzoriek na meranie pomocou NMR vám radi pomôžu tieto kontaktné osoby: