Menu:

 2019

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2019
Praha, Czech Republic

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Vzdelávanie

Vzdelávanie v oblasti NMR má na Slovensku svoje korene už dlhé roky, ale napriek tomu je cítiť nedostatok erudovaných odborníkov. Vznik Národného centra NMR má za cieľ tento nedostatok vykryť, a aj preto by sme radi na tejto stránke postupne uverejňovali materiály, venujúce sa rôznym oblastiam NMR od teórie NMR, cez rôzne aplikácie s návodmi na využívanie vybudovanej infraštruktúry až po popularizačné články.

Zároveň by sme chceli prilákať nových, hlavne mladých ľudí, aby sa pridali do našich radov. Ponúkame im okrem inšpiratívnej práce a moderného vybavenia aj zaujímavé témy na riešenie počas doktorandského štúdia.


Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci