Menu:

 2019

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2019
Praha, Czech Republic

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Pracoviská

V Národnom centre NMR sú združení riešitelia úlohy štátneho programu:

 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
 • Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 • Ústav merania Slovenskej akadémie vied

Na pokrytie čo najširšieho spektra úloh riešiteľných pomocou NMR sa v rámci NC NMR vytvorili centrá poskytujúce služby s dôrazom na nasledujúce oblasti:

 1. Centrum pre metabolické štúdie a kontrolu potravín
 2. Centrum pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií biomolekúl
 3. Centrum pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií organických molekúl
 4. Centrum pre supramolekulovú chémiu a nanotechnológie
 5. Centrum pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze
 6. Centrum pre NMR materiálové zobrazovanie

Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci