Menu:

 2019

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2019
Praha, Czech Republic

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Chemický ústav SAV

Centrum pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií biomolekúl

Pracovisko NC NMR na Chemickom ústave SAV je zamerané na štúdium štruktúry, dynamických vlastností and interakcií biologicky aktívnych molekúl. Nakoľko sa výskumné aktivity Chemického ústavu zameriavajú hlavne na oblasť sacharidov, tieto biomolekuly sú aj hlavným premetom záujmu NC NMR. Analýza sa sústreďuje na riešenie štruktúry a dynamiky sacharidov a ich konjugátov v rozroku. Predmetom štúdia NC NMR sú aj medzimolekulové interakcie medzi sacharidmi (resp. inými molekulami) a proteínmi s cieľom analyzovať trojrozmernú štruktúru biologicky aktívnych komplexov.

Biologicky aktívne molekuly sú zodpovedné za funkcie v bunkách. Po stanovení primárnej štruktúry biomolekúl je preto stanovenie ich trojrozmenej štruktúry a dynamiky mimoriadne dôležité z hľadiska objasnenia mechanizmu dôležitých biologických procesov ako aj vzťahu medzi štruktúrou a ich špecifickou funkciou. Štúdium interakcií biomakromolekúl so substrátmi má veľký význam pri cielenom vývoji účinných liečiv.


Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci